Katechizacja dla narzeczonych odbywa się w naszej parafii w ramach spotkań w małych grupach w formie warszatowej. Szczegółowe informacje o terminach i zapisach na naszej stronie: www.przepisnamilosc.pl

Aby sporządzić akt małżeństwa oraz godnie przyjąć ten sakrament, należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:

  1. aktualne (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz od daty ślubu) świadectwa chrztu świętego,
  2. dowody osobiste,
  3. ostatnie świadectwa katechizacji,
  4. świadectwa bierzmowania,
  5. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  6. zaświadczenie z USC (niezbędne, jeśli narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą także skutki cywilnoprawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarty był kontrakt cywilny.
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30