Katechizacja dla narzeczonych odbywa się w

naszej parafii w ramach spotkań w małych grupach w formie warszatowej.

Szczegółowe informacje o terminach i zapisach na naszej stronie:

www.przepisnamilosc.pl


Aby sporządzić akt małżeństwa oraz godnie przyjąć ten sakrament, należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:

 1. aktualne (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz od daty ślubu) świadectwa chrztu świętego,
 2. dowody osobiste,
 3. ostatnie świadectwa katechizacji,
 4. świadectwa bierzmowania,
 5. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 6. zaświadczenie z USC (niezbędne, jeśli narzeczeni chcą, aby ślub

  kościelny pociągał za sobą także skutki cywilnoprawne, tzw. ślub

  konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarty był kontrakt

  cywilny.

Informacje o kursie przedmałżeńskim proszę kierować na adres:

m.marcinkowski@przymierzewojownikow.pl  
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30