Czynna:

poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 10:00 i 16:00 – 17:30
sobota w godz. 9:00 – 10:00

Z wyjątkiem pierwszego piątku miesiąca i pierwszej soboty miesiąca.

tel. 22 663 33 30

adres e-mail: [email protected]Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych oraz pogrzebu katolickiego:

Sakrament chrztu świętego


Aby sporządzić akt chrztu świętego dziecka, należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:

 1. akt urodzenia dziecka USC,
 2. świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
 3. zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o chrześcijańskim praktykowaniu wiary.

  Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 11.30.

  Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek o g. 19.

  Sakrament bierzmowania


  Aby przyjąć sakrament bierzmowania, należy przynieść do kancelarii nastepujące dokumenty:
 4. metrykę chrztu,
 5. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie

  świadectwo katechizacji (w przypadku osób starszych: świadectwo

  ukończenia katechizacji szkolnej),
 6. młodzież szkół gimnazjanych klas trzecich, liceum i technikum

  zobowiązana jest do uczestnictwa w katechizacji trwającej przez cały rok

  szkolny.

  Sakrament małżeństwa


  Aby sporządzić akt małżeństwa oraz godnie przyjąć ten sakrament, należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:
 7. aktualne (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz od daty ślubu) świadectwa chrztu świętego,
 8. dowody osobiste,
 9. ostatnie świadectwa katechizacji,
 10. świadectwa bierzmowania,
 11. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 12. zaświadczenie z USC (niezbędne, jeśli narzeczeni chcą, aby ślub

  kościelny pociągał za sobą także skutki cywilnoprawne, tzw. ślub

  konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarty był kontrakt

  cywilny.

  Pogrzeb katolicki


  Aby sporządzić akt zgonu osoby zmarłej, należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:
 13. akt zgonu,
 14. zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Chorych, Wiatyku i Komunii

  Świętej (jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu – wystawia je

  kapelan szpitala).

  Sakrament namaszczenia chorych


  – Komu należy udzielać sakramentu namaszczenia chorych?

  Sakramentu

  Namaszczenia Chorych należy udzielać tym, których życie jest zagrożone z

  powodu choroby lub podeszłego wieku, a także chorym, którzy stracili

  przytomność lub używanie rozumu – jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że

  jako wierzący prosiliby o to.


  – Co należy przygotować w domu chorego przed przybyciem kapłana?

  Należy

  przygotować odpowiednie i godne miejsce do sprawowania Sakramentu

  Namaszczenia Chorych: przygotować krzyż, świece, biały obrus, wodę

  święconą, sól, kawałek chleba oraz watę.


  Chorego namaszcza się na czole i rękach.


  W naszej parafii księża odwiedzają chorych zawsze na życzenie rodziny oraz systematycznie w każdą I sobotę miesiąca.

  Spowiedź


  Codziennie podczas Mszy św.

  I piątek miesiąca – od godz. 16.30

 
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30