Czynna:

poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 10:00 i 16:00 – 17:30
sobota w godz. 9:00 – 10:00


Z wyjątkiem pierwszego piątku miesiąca i pierwszej soboty miesiąca.


tel. 22 663 33 30


adres e-mail: [email protected]
Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych oraz pogrzebu katolickiego:

Sakrament chrztu świętegoAby sporządzić akt chrztu świętego dziecka, należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:

 1. akt urodzenia dziecka USC,
 2. świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
 3. zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o chrześcijańskim praktykowaniu wiary.


  Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 11.30.


  Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek o g. 19.

  Sakrament bierzmowania  Aby przyjąć sakrament bierzmowania, należy przynieść do kancelarii nastepujące dokumenty:
 4. metrykę chrztu,
 5. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie


  świadectwo katechizacji (w przypadku osób starszych: świadectwo


  ukończenia katechizacji szkolnej),
 6. młodzież szkół gimnazjanych klas trzecich, liceum i technikum


  zobowiązana jest do uczestnictwa w katechizacji trwającej przez cały rok


  szkolny.

  Sakrament małżeństwa  Aby sporządzić akt małżeństwa oraz godnie przyjąć ten sakrament, należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:
 7. aktualne (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz od daty ślubu) świadectwa chrztu świętego,
 8. dowody osobiste,
 9. ostatnie świadectwa katechizacji,
 10. świadectwa bierzmowania,
 11. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 12. zaświadczenie z USC (niezbędne, jeśli narzeczeni chcą, aby ślub


  kościelny pociągał za sobą także skutki cywilnoprawne, tzw. ślub


  konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarty był kontrakt


  cywilny.

  Pogrzeb katolicki  Aby sporządzić akt zgonu osoby zmarłej, należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:
 13. akt zgonu,
 14. zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Chorych, Wiatyku i Komunii


  Świętej (jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu – wystawia je


  kapelan szpitala).

  Sakrament namaszczenia chorych  – Komu należy udzielać sakramentu namaszczenia chorych?


  Sakramentu


  Namaszczenia Chorych należy udzielać tym, których życie jest zagrożone z


  powodu choroby lub podeszłego wieku, a także chorym, którzy stracili


  przytomność lub używanie rozumu – jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że


  jako wierzący prosiliby o to.  – Co należy przygotować w domu chorego przed przybyciem kapłana?


  Należy


  przygotować odpowiednie i godne miejsce do sprawowania Sakramentu


  Namaszczenia Chorych: przygotować krzyż, świece, biały obrus, wodę


  święconą, sól, kawałek chleba oraz watę.  Chorego namaszcza się na czole i rękach.  W naszej parafii księża odwiedzają chorych zawsze na życzenie rodziny oraz systematycznie w każdą I sobotę miesiąca.

  Spowiedź  Codziennie podczas Mszy św.


  I piątek miesiąca – od godz. 16.30

W związku z wejściem w życie 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i obowiązku ich przestrzegania informujemy, ze świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeśli są pełnoletnie oraz, w przypadku osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie, zgodnego z prawem pełnomocnictwa udzielonego przez w/w osoby.
Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, świadków ślubu czy bierzmowania, zaświadczeń o religijności itp.)
Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą być wydawane krewnym, spadkobiercom oraz innym osobom, które wykażą interes prawny.
Przy załatwianiu wszelkich formalności konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości.

 
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30