EWANGELIA – (Łk 6, 36-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Szukamy mędrców, myślicieli, filozofów…

A na półce stoi niesamowita Księga.

*

Biblia, a w Niej Stary i Nowy Testament.

Ewangelia, która pełna jest życiowych prawd.

*

Wystarczy sięgnąć i czytać, czerpać.

Wystarczy zastosować w życiu.

*

A proste prawdy są najskuteczniejsze.

*

„Bądźcie miłosierni,

jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni;

nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni;

odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą,

utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze.

Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

*

A najlepsze w tym wszystkim jest to, że to działa.


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
16:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (Młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30