Chrzest Święty

  

C H R Z E S T

I i III niedziela miesiąca – podczas Mszy św. o godz.11.30.

Pozostałe niedziele – po Mszy św.

Zgłoszenie dziecka: ok.10-14 dni przed planowanym terminem chrztu. Czynią to rodzice lub opiekunowie prawni. 

Akt chrztu spisuje się na podstawie aktu urodzenia dziecka. Należy też podać dane chrzestnych: imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania. 

Zaświadczenia chrzestnych o możliwości pełnienia tej funkcji (wydaje parafia zamieszkania - nie zameldowania) mogą być okazane w dniu chrztu. Duszpasterz może też żądać od rodziców dziecka okazania metryki ich ślubu kościelnego.

Chrzestnymi mogą być tylko ci, którzy:

- przyjęli sakrament bierzmowania

- wyznają wiarę zgodnie z nauką Kościoła, tzn. uczestniczą regularnie w Mszy św. niedzielnej, przystępują do sakramentów świętych, cieszą się dobrą opinią otoczenia (oznacza to, że chrzestnym nie może być, np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym).

Katecheza przed chrztem: sobota przed I i III niedzielą miesiąca o g.19 – zgłaszamy się w zakrystii. 

Chrzestni mogą uczestniczyć w katechezie we własnej parafii.

Uwagi:

- do chrztu należy przygotować świecę i białą szatę.

- jeśli dziecko pochodzi z innej parafii, należy okazać zgodę proboszcza na chrzest w naszej parafii. 

- każde dziecko powinno być ochrzczone, jednakże zgodnie z nakazem Kan.868 Kodeksu Prawa Kanonicznego "chrzest należy odłożyć", jeśli istnieje uzasadniona wątpliwość odnośnie do katolickiego wychowania dziecka. 

  Aktualności

14 godzin temu

Lectio Divina

16 dni temu

Kolęda 2022

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (Młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30