W Warszawie przy ul. Broniewskiego 44
znajduje się kościół pw. Zesłania Ducha Świętego. Jest to jedyny kościół
w stolicy pod takim wezwaniem. Wchodząc do świątyni, możnemy zauważyć
elementy nawiązujące do tej tematyki: na drzwiach tabernakulum gotyckimi
literami umieszczono napis „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi, tej ziemi” – Jan Paweł II, wigilia Zesłania Ducha Świętego 1979,
Plac Zwycięstwa w Warszawie; w górnej części ściany ołtarzowej widnieje
napis w języku łacińskim „Veni, sancte Spirytus reple Tourus corda
Fideliom: et tui amoris In ignem accende”; jeśli zaś spojrzymy do tyłu,
oczom naszym ukaże się witraż-rozeta ukazujący Zesłanie Ducha Świętego
na dwunastu Apostołów w Wieczerniku. 

Architektura, konstrukcja i wystrój kościoła to dzieło trzech
twórców. Projekt wykonał mgr inż. Stanisław Sołtyk, a nad jego
konstrukcją czuwał mgr inż. Andrzej Krawczyk. Elementy zdobnicze w
wyposażeniu świątyni wyszły spod ręki artysty rzeźbiarza mgr. Jerzego
Machaja, znanego projektanta obiektów sakralnych. Jego dzieła – m.in.
rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego (ponad 200 egzemplarzy) – znajdują się w
wielu kościołach. W pracach pomagało mu kilku uczniów, m.in. Andrzej
Berner i Janusz Borkowski. To oni wykonali ołtarz główny i inne ozdoby
pod nadzorem Jerzego Machaja, a po jego śmierci ukończyli prace
samodzielnie, konsultując je z proboszczem.


W świątyni
znajduje się kaplica boczna, której wnętrze zaprojektował również Jerzy
Machaj. Na ścianie głównej znajduje się wizerunek Matki Bożej
Nieustającej Pomocy otoczonej tajemnicami Różańca Świętego. Pod jedną z
nich ukryte jest tabernakulum. Przy kolejnej umieszczono pomieszczenie
dla wystawienia Najświętszego Sakramentu. 15 sierpnia 2003 roku zostały
odsłonięte dobudowane Tajemnice Światła wraz z informacją, że Jan Paweł
II w 25. rocznicę swojego pontyfikatu uzupełnił różaniec o te tajemnice.
Kaplice zdobią dwa okna z witrażami. Jeden jest poświęcony Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II, a drugi Prymasowi Tysiąclecia, Kardynałowi
Stefanowi Wyszyńskiemu.


Okna wewnątrz kościoła również
zdobią witraże. Największy z nich to rozeta o średnicy trzech metrów,
która przedstawia Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów w Wieczerniku.
Niższe okna kościoła zawierają dziesięć witraży o ogólnej tematyce:
„Duch Święty w Piśmie Świętym”. Ich projektantem jest Hanna Szczypińska –
jedna z najwybitniejszych współczesnych witrażystów w Polsce.


Na zewnątrz kościoła znajduje się wieża z zegarem, który – oświetlony w
nocy – dokładnie wskazuje czas. Całość kościoła jest ogrodzona. Po obu
stronach ogrodzenia znajdują się drzewa i kwiaty upiększające teren
kościelny. Porządkowanie terenu nadal trwa.
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (Młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30