Ogłoszenia parafialne

22 marca - IV Niedziela Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

22.03.2020

Drodzy Parafianie, 

w związku z epidemią koronawirusa nadal są odwołane wszystkie nabożeństwa i spotkania. Nie zaniedbujmy jednak swojego życia duchowego. Troszczmy się o codzienną modlitwę, zachęcamy do modlitwy rodzinnej. My kapłani, każdego dnia o godz. 20.30 modlimy się na różańcu o ustanie epidemii i za całą naszą parafię. Zachęcamy, abyście i Wy codziennie o godz. 20.30 włączali się w modlitwę na różańcu w Waszych domach.

Równocześnie zachęcamy do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem środków masowego przekazu. W każdą niedzielę na naszym parafialnym facebooku będziemy transmitować Mszę św. o g. 10 i 13 a w dni powszednie modlitwę różańcową o g. 20.30.

Trwają prace związane z wymianą okien w ramach termomodernizacji naszej świątyni. 

Prosimy o ofiary na konto Parafii: 74 1020 1026 0000 1902 0015 9111 


Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Prosimy o codzienną modlitwę różańcową w intencji ustania zarazy. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. 


Może warto udostępnić znajomym?
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30