Podobno Bóg jest wszędzie – (Łk 6,12-19)

źródło: http://denews.pl/denews/podobno-bog-jest-wszedzie-lk-612-19/

A słucha…


EWANGELIA (Łk 6,12-19)
Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu, przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.


 

 

Przyszli do Chrystusa, aby Go słuchać.

I znaleźli uzdrowienie ze swoich chorób.

 

Mówią, że Bóg jest wszędzie.

Nie zaprzeczam.

 

Mówią, że mogą się pomodlić do Niego wszędzie.

Nie zaprzeczam.

 

A jednak uzdrowienia doznają Ci, którzy spotkają Jezusa.

A jednak uzdrowienia doznaje człowiek w określonych miejscach.

 

A każdy starał się Go dotknąć.

Każdy chciał być jak najbliżej Niego.

 

Bóg jest wszędzie.

A słucha tam, gdzie chce.

 

 


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30