Aktualności

POTĘGA PRAWDY – Czy Jezus naprawdę istniał? – DeNews – Wrzesień 2017

dodane: 10 września 2017 17:25

 

Czasem, ktoś w dyskusji stawia taki zarzut. „A skąd ty to wiesz, że ktoś taki jak Jezus istniał? Bo babcia ci powiedział? Bo rodzice ci tak powiedzieli? Skąd ty to wiesz, że istniał sobie gdzieś jakiś ubogi cieśla, setki lat temu, jak ty nawet pewnie nie wiesz, kto był twoim pra, pra dziadkiem.”

Siostro moja bracie 

Myślę, że nikogo z tu zebranych nie muszę przekonywać o fałszywości tego sformułowania. Myślę, że gdy klękasz tu przed Najświętszym Sakramentem to jesteś głęboko przekonany, że klękasz, aby w ciszy adorować prawdziwego Boga, który stał się człowiekiem. I wiesz, że to jest Chrystus, który ponad dwa tysiące lat temu narodził się z Maryi. Lecz…

Siostro moja bracie

Otóż warto wtedy, z przekonaniem ze stu procentową pewnością odpowiedzieć:

Wiem: Bo pisał o tym Józef Flawiusz historyk żydowski, który żył zaraz po Chrystusie w 38 roku n.e. „W tym czasie stał się przyczyną zaburzeń niejaki Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe (…) Piłat skazał go na śmierć krzyżową, jego dawni uczniowie nie przestali go miłować, bo trzeciego dnia ukazał im się jako żywy”

A teraz historyk rzymski. Korneliusz Tacyt, który żył w latach 55-120, gdy pisał o Neronie, takich użył słów: „(…) dotknął najbardziej wyszukanymi torturami tych, których (…) gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokonsula Poncjusza Piłata.” Znamy zapis polemiki Juliusza Afrykańczyka z Tallusem, którzy pisali o ciemności, która ogarnęła ziemię w czasie ukrzyżowania Jezusa: „Ciemność tę Tallus w trzeciej księdze swojej Historii nazywa, jak mi się wydaje bez racji, zaćmieniem słońca (rzecz jasna, że zaćmienie nie mogło mieć miejsca podczas pełni księżyca). W tę wymianę zdań włącza się Flegon, który napisze: „W czasach cesarza Tyberiusza doszło do zaćmienia słońca podczas pełni księżyca”. Mara Bar-Serapion (ok. 70 roku) w liście do syna wymienia Jezusa jako mędrca godnego naśladowania razem z Sokratesem i Pitagorasem. Pliniusz Młodszy (gubernator Bitynii) w Liście do Trajana napisze o chrześcijanach: „Mieli zwyczaj w określonym dniu o świcie zbierać się i śpiewać (…) ku czci Chrystusa jako Boga.” Nawet nieprzychylni wyznawcom Chrystusa o Nim zaświadczają. Żydowski Talmud, lżąc z Jezusa zaświadczy: „Jezus był dzieckiem z nieprawego łoża, zgromadził grono uczniów, składał bluźniercze deklaracje na własny temat i czynił cuda, ale cuda te przypisywano czarnoksięstwu, a nie Bogu.” Wróg chrześcijan, pisarz rzymski Celsus w swoim dziele „Prawdziwe słowo”, porównuje Jezusa do kuglarza jarmarcznego, znieważa Maryję, neguje niepokalane poczęcie, ale w żaden sposób nie podważa Jego istnienia.

Siostro moja bracie 

Gdy w dyskusji bronisz swojej wiary. Warto znać tych kilka nazwisk. A wiedz, że tych świadectw historycznych o osobie Jezusa są setki. Potwierdzają one Jego istnienie i co jeszcze ważniejsze opisują o Nim to samo, co jest zapisane w Ewangelii. Prawda ma tę potężną moc, że gdy ją wypowiesz. To nie da się z nią dyskutować. Można ją tylko przyjąć albo odrzucić. Lecz by wypowiedzieć prawdę tę, trzeba najpierw poznać i w tym sezonie DeNewsa, kilka takich prawd postaramy się poznać. 

Zdjęcia ze spotkania DeNews na stronie www.denews.pl  


Może warto udostępnić znajomym?
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30